måndag 24 maj 2021


Fredros Bygdegård lever!

För mer än ett år sedan lade pandemin en våt filt över bygdegårdarnas verksamhet.

Fredros bygdegård är inget undantag.

 

När det gäller intäktsmöjligheter från normala aktiviteter blev därför 2020 ett ”förlorat år” och hittills har det fortsatt även under 2021. Fredros Bygdegårds absolut största intäktsmöjlighet har de senaste 20 åren varit musikcaféerna som 4 - 5 gånger om året bjudit på äkta livemusik, kaffe och hembakt i en trivsam miljö för besökarna. Dessa och övriga aktiviteter med betydande intäkter har fått ställas in. Föreningens ekonomi har ändå kunnat övervintra genom bidrag för inkomstbortfall och genom allmän sparsamhet.

 

Caféerna har som företeelse erbjudit en särskild gemenskap som resulterat i att det varit både trångt och trivsamt. Saknaden från publiken, som kommit från både när och fjärran, har varit stor. Många kommer långväga ifrån och många tillhör s.k. riskgrupper vilket gör det extra svårt.

 

Vid föreningens årsmöte i februari beslutade man om en målsättning att kunna genomföra 2020 års uppskjutna aktiviteter. Hittills har dock inte pandemin släppt sitt grepp och under första halvåret kan därför inga publika evenemang genomföras. Vi får fortsatt avvakta och se tiden an.

 

Under fjolåret har föreningen trots pandemin klarat av att genomföra ett teknikprojekt innebärande installation av storbilds TV, förbättrad scenbelysning, uppgradering av ljud samt elsäkerhetskomplettering vid stora och lilla scenen. Projektet finansierades med sökt bidrag från landsbygdsstöd.

I och med detta har man nu modern teknik för tex. bildvisning av program för utbildning, TV, film, musik från Youtube och Spotify, egna filmer, naturprogram, etc. etc.

Livemusikunderhållning kan också kompletteras med bildspel och pausunderhållning m.m.

Detta möjliggör ett framtida större utnyttjande av bygdegården för små och medelstora externa intressegrupper som på så vis kan skräddarsy sina egna programaktiviteter.

 

Vi ser nu på framtiden med viss tillförsikt.

Musikcafèerna och annat kommer att fortsätta så snart som vaccin- och pandemiläget med tillhörande regler för sammankomster tillåter.

Vi ses då!

 

Fredros Bygdegårdsförening / Sune Johansson